Søknad Forus Energigjenvinning 2 AS


Høyringsfrist 15. mars 2018 00:00

Forus Energigjenvinning 2 AS har i dag 2 løyver etter forureiningslova for sitt avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning på Stokka i Sandnes kommune. I brev av 22.12.2017 søker verksemda om å få slå samen løyva, og samstundes om å få ta imot og brenne fleire typar avfall enn i dag.

Merknader skal sendast til Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger, eller til fmropost@fylkesmannen.no innan 15. mars 2018.

Sjå høyringsbrev, søknad med vedlegg og tidlegare løyve i dokumentlenkene til denne nettsaka.