Refusjon til opplæring i samisk høst

Skoleeiere utenfor samisk forsvaltningsområde som har fått tilsagn om tilskudd til timer samisk høsten 2020. Dette gjelder både kommunale og private skoleeiere.

For å få refusjon må skjema fylles ut.

Nytt skjema er under utarbeiding. Fristen er utsatt til 1. desember.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
01.12.2020 23:59:00
Målgruppe:
Skoleeiere
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Hvem kan søke:
Skoleeiere som har fått tilsagn om statstilskudd for samisk

Kontaktpersoner