Kompensasjon til næringsdrivende fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus

Fastlegene er en viktig gruppe i arbeidet mot Covid-19. Fastlegene er utsatte for smitte og påfølgende karantene. For sykefraværet som skyldes smitte eller mistanke om smitte av koronavirus har andre grupper av selvstendig næringsdrivende nå rett til sykepenger fra 4. fraværsdag og maksimalt om lag 2000 kroner pr. fraværsdag. Kommunen vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden praksiskompensasjon på 9752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

 

Kommunen må føre oversikt over disse ekstra utgiftene, hvor navn og antall dager per fastlege det søkes kompensasjon for fremkommer. Tiltaket gjelder ut 2020, søknadsbehandlingen og utbetalingen skal skje fortløpende.

 

Dette er en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetalingen skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen. Se regelverket for mer informasjon.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2020 00:00:00
Målgruppe:
Fastleger/kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner

Kontaktpersoner