Erfaringsbase

Gammelt kart over Nordland

Gammelt kart over Nordland

For å sikre god lokal velferd basert på et likeverdig tilbud til alle uavhengig av bosted, er det nødvendig at kommunene driver et kontinuerlig omstillings og fornyingsarbeid.

Fylkesmannen støtter dette arbeidet økonomisk gjennom tildeling av prosjektskjønnsmidler. Forutsetningen for å motta denne støtten er at det utarbeides en prosjektrapport for at overføringsverdien og erfaringer som er høstet kan sikres slik at andre kommuner kan nyttiggjøre seg disse.

På denne siden har Fylkesmannen samlet et utvalg gode eksempler som kommuner kan bruke som idegrunnlag eller som informasjonsgrunnlag hvis de står i startgropen med lignende prosjekter.

01.12.2012

Anskaffelsesstrategi

Her samler vi erfaringer om anskaffelsesstrategi.


01.12.2012

Interkommunalt samarbeid

Her finner du erfaringer vi har samlet om interkommunalt samarbeid


01.12.2012

Omstillings- og utviklingsprosjekter

Her finner du erfaringer vi har samlet om omstillings- og utviklingsprosjekter.


03.12.2012

Statsbudsjettet for 2013

Her finner du informasjon om statsbudsjettet for 2013.


02.12.2012

Planlegging

Her samler vi erfaringer om planlegging.


01.12.2012

IKT

Her finner du erfaringer vi har samlet om IKT.