Ny veiledning for tilsyn med serveringssteder

Illustrasjon
Illustrasjon (Foto: Pixabay.com)

Helsedirektoratet har bedt kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig drift. Egen veiledning om tilsynsansvaret er sendt ut til alle kommunene.

Veiledningen fra Helsedirektoratet ble sendt ut 16.juli til alle kommunene i Nordland via Fylkesmannen. (Se link til veiledningen på siden her.)

Serveringssteder omfatter restaurant, kafe, pub, bar og utesteder som diskotek, nattklubb og lignende.

Smittevernfaglig forsvarlig drift "innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt", jf. § 14a første ledd. (link til forskriften på siden her)

I Covid-19-forskriften er det også presisert at:

"Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1."

Kommunenes plikt til å føre tilsyn med serveringssteder er særskilt regulert i covid-19-forskriften § 18.

Fylkesmannen i Nordland anbefaler generelt at kommunene har god dialog med aktørene og gir veiledning om forventninger, regler og tiltak som er aktuelle for serveringstedene. Det bør også komme godt fram hvilke reaksjoner og vedtak eventuelle brudd på forskriften vil medføre.