Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset (coronaviruset) tett sammen med kommunene og andre aktører.

Vi har etablert både kriseledelselse og krisestab hos Fylkesmannen i Nordland. Dette har vi gjort for å kunne være tilgjengelig og hjelpe kommunene på best mulig måte. Vi samarbeider tett med kommunene, spesialisthelsetjenesten, justistdepartementet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og fylkesberedskapsrådet, m.fl.

07.04.2020

Opphever utreiseforbud for kommunalt ansatte i Træna kommune

Fylkesmannen i Nordland opphever vedtaket i Træna kommune om utreiseforbud for alle kommunalt ansatte i påsken. Etter Fylkesmannens vurdering er det flere forhold ved vedtaket som er mangelfullt.

07.04.2020

Kommunalt rusarbeid under koronapandemien

Behov for informasjon, erfaringsdeling og mulighet til å diskutere utfordringer øker når vi opplever situasjoner som nå.

04.04.2020

Felles tilbakemelding om lokale smitteverntiltak i Nordland

Fylkesmannen har sendt ut en felles tilbakemelding og en grundig veiledning til kommunene i Nordland for å sikre at lokale smitteverntiltak oppfyller kravene i den nasjonale veilederen.

02.04.2020

- Ekstra viktig å være varsom denne påsken

- Dropp aktiviteter som øker risiko for skade denne påsken, slik at helsevesenet kan bruke sin kapasitet til å ta imot de som av andre grunner trenger helsemessig oppfølgning.

02.04.2020

Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte

Kommunene er invitert til å delta i felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Interesserte må melde seg på innen 6. april. 

01.04.2020

Presisering av forbud mot overnatting på fritidseiendom (hytteforbudet)

Informasjon/veiledning om forståelse av den nasjonale bestemmelsen ligger nå ute på regjeringens nettsider. En viktig presisering er at pendlerbolig ikke er omfattet av hytteforbudet. Veiledningen omtaler dagsreiser, bruk av fritidsbåter, campingplasser m.m.

01.04.2020

Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

Koronaloven gir regjeringen (Kongen i statsråd) fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å håndtere koronakrisen. Loven gjelder fram til 27. april. 

31.03.2020

Fylkesmannen gir råd om karanteneregler

Fylkesmannen i Nordland har i dag sendt ut brev til alle kommunene med råd om hva de bør være spesielt oppmerksom på dersom kommunen vurderer å videreføre lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner.

31.03.2020

Fylkesberedskapsrådet har møte hver uke under koronakrisen

I møtene drøftes problemstillinger knyttet til pandemien. De ukentlige videokonferansene ledes av Fylkesmann Tom Cato Karlsen. 

29.03.2020

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen presenterte søndag en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

Flere nyheter


Pressekontakter påsken 2020

Skjærtorsdag og langfredag
Marianne Schou Bakos
telefon: 75 53 16 15 / 932 15 005

Påskeaften og 1. påskedag
Grete Nytrøen Kvavik
telefon: 75 54 78 42 / 482 49 896

Alle andre dager
Kommunikasjonssjef Wigdis Korsvik
telefon: 75 53 15 82 / 922 28 263

Få e-postvarsel

Motta nyhetsbrev om korona-relaterte saker vi legger ut på vårt nett. Temaer for saker som følger nyhetsbrevet til deg, styrer du fra vår abonnementsside.

Stengt for publikumsbesøk hos Fylkesmannen i Nordland

Våre kontorlokaler er stengt for publikumsbesøk på grunn av koronaviruset. Selv om vi har stengt, er alle våre fagavdelinger tilgjengelig både på e-post og telefon. De fleste av oss jobber hjemmefra.