Forbereder gjenåpning for 11378 barnehagebarn i Nordland

Barnehagene gjenåpner fra 20. april.
Barnehagene gjenåpner fra 20. april. (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

Når skal barn, foresatte og ansatte møte, eller ikke møte, i barnehagen? Hva skjer hvis en i husstanden til barnet eller en ansatt er syk? Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

I dag kom den nasjonale veilederen om smittevern i barnehager som skal gi svar, råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020.

Veilederen består av en rekke tiltak som skal begrense smittespredning blant barn og ansatte.

Grunnpilarene i tiltakene er: Syke barn skal ikke være i barnehagen, god håndhygiene og redusert kontakthyppighet mellom personer. Det er også laget en egen sjekkliste for smittevern i barnehagene om hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning.

Veilederen kan lastes ned fra siden her.

Skolene åpner fra 27. april

Fylkesmannen i Nordland vil hjelpe kommunene til å bli best mulig rustet for gjenåpning av barnehager og skoler.

- Vi har fått en grundig og god veileder og vi oppfordrer barnehageeiere, ledere og personalet til å sette seg godt inn i denne, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Regjeringen har bestemt at gjenåpning av barnehager kan skje gradvis og kontrollert fra 20. april. Dette berører 11378 barnehagebarn i alderen 0 – 6 år i Nordland (tallkilde: Udir).

Veilederen for barnehagene er gyldig fra 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

Regjeringen har også bestemt at skolene kan åpne for elever på 1.- 4. trinn fra 27. april. Egen veileder for skolene er ventet å komme fredag 17. april. Gjenåpningen av skolen berører 10690 elever på disse trinnene i Nordland. I tillegg vil skolefritidsordningen gjenåpne for de som har dette tilbudet, det vil si om lag 5000 barn i Nordland. (tallkilde: GSI)

Møte med kommunene

Fylkesmannen i Nordland har invitert alle kommunene til et Skype-møte fredag 17. april i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler. Hensikten med møtet er å informere om ulike sider ved det arbeidet som nå planlegges, svare på spørsmål og diskutere problemstillinger som har dukket opp underveis.

- Barnehage og skole er svært viktig for barns liv, både sosialt, helsemessig og for læring og utvikling. Det aller viktigste nå er å få skape trygghet for alle rundt gjenåpningen, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Norsk barnelegeforening har publisert en vurdering av hvilke grupper av barn med kronisk sykdom som kan møte i barnehage og skole, og hvem som bør holde seg hjemme. Se link til barnelegeforeningens vurdering på siden her.