Stor sannsynlighet for stor vårflom

NVE, melder i sin vårflomanalyse 20. mai 2020. Flomutsikter for mai-juni 2020, om stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. 

De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver.

Slik kan du forebygge:

Rydd stikkveier og kumlokk (film)

Forebygg skader på eiendom og verdier, hold vannveier åpne, rens stikkrenner og kumlokk fri for løv og snø.

Flytt verdisaker (film)

Forebygg skader på eiendom og verdier, rydd hagen og flytt verdisaker opp fra kjeller og garasje

Flytt campingvognen (film)

Forebygg skader, flytt campingvognen din vekk fra elvekanten 

Oversvømte veier (film)

Det kan være farlig å kjøre på oversvømte veier. Snu bilen hvis du møter store vannmengder.

Rundballer (film)

Rundballer kan bli tatt av flommen, sette seg fast under broer, og de forsøpler elver og vann. Rydd vekk rundballene.

Les det siste fra «flom- og jordskredvarslingen» til NVE på varsom.no