Forskrift om rettar og tvang i rusinstitusjon

1. november 2016 kom det ny forskrift om rettar og bruk av tvang ved opphald i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personar med rusmiddelproblem.

Forskrifta gir reglar om bruk og gjenomføring av tvangstiltak i institusjonar for personar med rusmiddelproblem. Den har også som føremål å avklare moglegheiten til å bruke tvang, samt hindre at tvang vert brukt meir enn nødvendig.

Forskrifta erstattar forskrift til Lov om sosiale tenester frå 1992.