Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkjarar i mottak


Målet med denne tilskotsordninga er at vertskommunar for mottak tilbyr asylsøkarar opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar.

Publisert 15.10.2018

Det er kome nytt rundskriv for tilskotsordninga, som inkluderer målgruppa som har plikt til opplæring.

Sjå lenke i høgre margen.