Mye bra i Tingvoll

Fylkesmann Lodve Solholm er godt fornøyd med Tingvoll kommune.
Fylkesmann Lodve Solholm er godt fornøyd med Tingvoll kommune.

-Vi er imponert over hva kommunen får til på mange områder. Fylkesmann Lodve Solholm hadde ikke mye å sette fingeren på da han møtte formannskapet og den administrative ledelsen i Tingvoll kommune.

Dialogmøtet med Tingvoll var det fjerde kommunebesøket til Solholm etter nyttår. Og også i Tingvoll ble det ekstra fokus på de unges oppvekstmiljø. Særlig vakte fylkesmannens statistikk over frafallet i den videregående skole bekymring.
-Dette må vi ta tak i så fort som mulig, slo ordfører Peder Hanem Aasprang fast.

God kommune for ungdom
Ungdomsrådet leder Helene Sæbø (16) tegnet imidlertid et jevnt over veldig positivt bilde av Tingvoll som ungdomskommune. Et yrende idrett og kulturliv er med på å gjøre kommunen til et sted hvor ungdom trives og kan utfolde seg, til tross for at mangelen på offentlige kommunikasjon kan være problematisk.
-Vi kommer oss til og fra skolen, men ikke så mye mer. Men foreldre stiller opp og kjører og det blir alltids en ordning. Vi stortrives i Tingvoll, sa Sæbø som også pekte på at kommunens MOT-kampanje har vært med på å bevisstgjøre ungdom i Tingvoll til å ta egne valg i forhold til rusmidler.

Tvang
Helse og omsorg var et annet område som ble diskutert. Fylkesmannen har tidligere vært i kontakt med kommunen om bruk av tvang overfor en person med psykisk utviklingshemming, og fylkeslege Christian Bjelke sa på møtet at det kan være grunn til å tro at det er underrapportering på området, noe som kan bety at ulovlig tvang blir gjennomført.

Lav terskel
Fylkesmann Lodve Solholm var godt fornøyd med utbyttet av det fem timer lange møtet.
-Jeg ser på dette som starten på en enda bedre dialog og samarbeid mellom fylkesmann og kommune, sa Solholm.
Ordfører Peder Hanem Aasprang var av samme oppfatning.
-Dette har vært en velig nyttig dag. Jeg er temmelig trygg på at det nå er en langt lavere terskel for å ta kontakt med fylkesmannen.

Neste møte blir i Gjemnes kommune.