Dialogmøte med Halsa

Fra venstre. ordfører Ola Rognmo, Even Hendseth, Morten Silseth (begge ungdomsrådet), assisterende fylkesmann Rigmor Brøste og fylkesmann Lodve Solholm.
Fra venstre. ordfører Ola Rognmo, Even Hendseth, Morten Silseth (begge ungdomsrådet), assisterende fylkesmann Rigmor Brøste og fylkesmann Lodve Solholm.

En rekke temaer ble berørt da fylkesmann Lodve Solholm og hans fagdirektører møtte ledelsen i Halsa kommune. Unges oppvekstmiljø var blant sakene som skapte mest engasjement.

 

Som på alle fylkesmannens dialogmøter var kommunens ungdomsråd representert. Even Hendseth og Morten Silseth beskrev Halsa som en trygg og god kommune å vokse opp i, med mange fritidsaktiviteter og arrangementer. Halsa er "best i klassen" i Møre og Romsdal når det gjelder frafall i videregående skole, og ble også kåret til Årets ungdomskommune i 2010. Kommunen har likevel utfordringer i forhold til barn og unge, blant annet når det gjelder kollektiv transport og ungdomsboliger.
-Unge vil ikke bo hos mor si hele livet, slo Hendseth og Silseth fast i sin orientering.

Utviklingsorientert
Ordfører Ola Rognmo trakk fram flere viktige kjennetegn ved Halsa kommune da han holdt sin innledning.
-Halsa er en fantastisk bokommune, med frivillighet som en sterk drivkraft også for trivsel, sa Rognmo og beskrev Halsa som en utviklingsorientert kommune, som blant annet bidrar med store beløp til planlegging av ny E39 og også har et utstrakt interkommunalt samarbeid på mange områder.
-Derfor er jeg bekymret for den vedtatte reduksjonen i statlige rammer til regionalt utviklingsarbeid, sa Rognmo.

 Presset tjenestetilbud
Halsa kan glede seg over grunder-kultur og økende utenlandsk arbeidsinnvandring. Men en av utfordringene for kommunen er å opprettholde tjenestetilbudet overfor innbyggerne i framtida.
-Strukturpresse truer det lokale tjenestetilbudet, sa Rognmo og pekte blant annet på fylkestannhelsa, som bare gir tilbud til rettighetsgrupper, og prestestillingen som har stått vakant lenge.
Andre viktige utfordringer for kommunen er å skape en akseptabel dagpendleravstand som knytter kommunen til det viktige arbeidsmarkedet i Kristiansund.

Viktig fundament
Fylkesmann Lodve Solholm mener møtet med Halsa var lærerikt og viktig med tanke på framtidig samarbeid. Også fra kommunens side ble det pekt på at dialogmøtet har skapt et viktig fundament for samarbeidet framover.
-Bra at vi ble invitert inn til å delta på møtet. Vi er jo neste generasjons fylkesmenn, sa ungdomsrådets representanter og fikk spontantapplaus fra hele forsamlingen.

Fylkesmannens neste dialogmøte er i Tingvoll 4. februar.