Tre kommunebesøk i januar

Aure, Halsa og Smøla får besøk av Fylkesmannen i januar.

Fylkesmann Lodve Solholm fortsetter sine kommunebesøk i 2014. Fram til Kommunevalget i 2015 skal alle kommunene i fylket få besøk av Solholm. I januar er det altså tre kommuner på Nordmøre som får besøk. Til hvert kommunebesøk skal det også lages et kommunebilde - et grunnlagsdokument for dialog mellom kommune og fylkesmann.