På grunn av teknisk vedlikehald har nettstaden eit avgrensa tilbod frå kl. 1600 torsdag 26. november til måndag 30. november, men dei viktigaste publikumstenestene våre er tilgjengelege frå portalframsida www.fylkesmannen.no. Nettsidene til dei ti fylkesmannsembeta og undersidene av fylkesmannen.no skal vere oppe å gå igjen seinast måndag morgon.
Dette er døme på digitale tenester som skal fungere også i helga:

  • melding til Fylkesmannen
  • melde frå om mobbing
  • erstatningsordningar
  • søknad om separasjon og skilsmisse