Hopp til innhold

Nyheter

 • 15.03.2018

  Sjekk om eigedomen din er ureina

  På nettstaden til Miljødirektoratet kan du sjølv finne ut om eigedomen din er ureina.

  [ Les mer ]

 • 09.03.2018

  Svikt i alle undersøkte helseforetak

  Et landsomfattende tilsyn viser at pasienter med blodforgiftning ikke fikk antibiotikabehandling innen anbefalt tid. Tilsynet undersøkte aktiviteten i akuttmottakene på sykehus.

  [ Les mer ]

 • 05.03.2018

  Årsrapportar for 2017

  Årsrapportane frå alle fylkesmannsembeta er samla i ein eigen portal. No er rapportane for 2017 offentlege. 

  [ Les mer ]

Flere nyheter