Hopp til innhold

Nyheter

 • 24.05.2017

  Skal du ut på tur i helga?

  Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. 

  [ Les mer ]

 • 09.05.2017

  Kva for tilsynsansvar har kommunen ved busetting av einslege mindreårige?

  Kommunar som buset einslege mindreårige flyktningar skal vurdere behova til kvar enkelt og tilby eigna butiltak ut frå dette. Kommunen skal etablere ordningar for tilsyn og internkontroll.

  [ Les mer ]

 • 08.05.2017

  Førarkortrettleiaren er oppdatert

  Helsedirektoratet har frå 1. mai 2017 presisert helsekrava som  må vere oppfylte for at du skal kunne få eller framleis ha førarkort.

  [ Les mer ]

Flere nyheter