Innmeldingsskjema om sårbare naturtypar og artar i sjø

Veit du om sårbare artar eller spesiell natur i sjøen, kan du melde det inn her. 

Om du ikkje ønskjer at informasjonen skal vere offentleg, huk av for at du ønskjer det unntatt. Vi ber også om kontaktinformasjon, om vi skulle trenge meir informasjon om registreringa.

Du kan lese meir om kartlegging av sårbare naturtypar og artar i sjø her.

Innmelding av funn

Skal funna registrerast i Artskart?