Oppsummering frå økonominettverket i Balestrand 3. og 4. juni

Årets samling i økonominettverket er gjennomført og arbeidsutvalget takkar alle innleiarar og deltakarar for ein god og innhaldsrik konferanse.

Tema var ny kommunelov for økonomiforvaltninga, inntektssystemet frå 2020, handlingsreglar og måltal, RNB 2019 og kommuneproposisjon 2020, økonomiske analysar, pensjon og innlegg frå kommunane Sunnfjord, Meland og Årdal. Tilbakemeldingane frå deltakarane viser at dette var aktuelle og relevante tema for kommunane sitt arbeid i 2019 og i overgangen til nye Vestland.

Alle presentasjonane frå samlinga finn du til høgre i artikkelen.