Rettleiingstelefon for barneverntenestene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har oppretta ein rettleiingstelefon for barnevernsleiarar og kommuneleiarar med ansvar for barnevern.

Dette er eit lågterskeltilbod for å ta opp spørsmål knytt til leiing og drift av barneverntenesta og samarbeid med andre tenester under koronapandemien.

Telefonnummeret er  40 40 03 10.

Det er ope klokka 08.00-12.00 alle kvardagar.

På nettsida til Bufdir kan du lese meir om rettleiingstelefonen.