Barn og unge som ønsker å komme i kontakt med oss

Vi som jobbar med barnevern hos Fylkesmannen er tilgjengeleg for alle barn og unge. Her finn du kontaktinformasjon viss du vil komme i kontakt med oss. 

Vi som jobbar med barnevern hos Fylkesmannen er tilgjengeleg for alle barn og unge.

Dette gjelder barn som bur på barnevernsinstitusjonar, i fosterheim og barn som bur heime.  

Fylkesmannens oppgåve er å følgje med på at lovar og reglar blir følgde. Dette gjeld for barn som bur på institusjonar, i fosterheim og barn som bur heime og har hjelpetiltak frå barneverntenesta. Vi kan også gi råd og rettleiing.

Kontaktpersonar og telefonnummer finn du under «Kontaktpersonar» i høgremargen. Du kan nå oss på telefon mellom klokka 08.00 og 15.45 i vekedagane. 

Elles kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, som er 116 111.