Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 21.01.2021

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Etter den nye trossamfunnsloven må samfunnet ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å kunne motta tilskudd. Nye tros- og livssynssamfunn må dessuten være registrert etter den nye trossamfunnsloven paragraf 4 før de kan motta tilskudd. For samfunn som er registrert eller alt har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert etter den nye loven i to år fra og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. 

1. mars er endelig frist for å kreve tilskudd for inneværende år. 

Tros- og livssynssamfunnene skal bruke den nye digitale løsningen til å sende inn registreringssøknader, tilskuddskrav, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Hvordan søke om brukertilgang til ny løsning?

Alle tros- og livssynssamfunn oppfordres til å søke om rolletilgang som bruker i den digitale løsningen så tidlig som mulig etter lanseringen i januar 2021. Tros- eller livssynssamfunn må ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) før noen i samfunnet kan starte påloggingen og søke om brukertilgang i løsningen. 

For å få tilgang til selve løsningen er det nødvendig at en person som representerer tros- eller livssynssamfunnet, søker om å få godkjent en egen tilgang. Den enkleste måten er at den som søker, er registrert i Enhetsregisteret, for eksempel styrets leder, styremedlem, daglig leder e.l. Hvis et annet medlem skal søke tilgang, må vedkommende ha fullmakt. Den fylles ut og undertegnes av styreleder eller tilsvarende leder i tros- eller livssynssamfunnet. 

Fra og med lanseringsdatoen kan søkere logge seg på den digitale løsningen via våre nettsider. Fullmaktsskjemaet vil også kunne lastes ned fra samme sted. Søkeren logger seg inn via ID-porten (BankID, BankID på mobil e.l.) for sikker autentisering. Når søknaden er godtatt, kan den som har blitt godkjent, selv godkjenne andre i samfunnet som også trenger brukertilgang til løsningen. Vi anbefaler at flere i samfunnet har brukertilgang, i tilfelle sykdom, fravær o.l.

Ny ordning hos statsforvalterne

Tidligere behandlet alle embetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med 1. januar 2021 skal kun to instanser behandle sakene. Det er adressen som samfunnet står oppført med i Enhetsregisteret, som avgjør hvor saken skal behandles. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

 

Digital løsning for tros- og livssynssamfunn – Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn trykker du på knappen «Tros- og livssynssamfunn». Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.