Tilsyn med Halden kommune

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven kap. V A  § 19 g første setning.

I dette tilsynet kontrollerer Fylkesmannen følgende temaer:

  • Kommunens rutine og praksis for å undersøke om et barn har rett til individuell tilrettelegging
  • Kommunens vedtak om individuell tilrettelegging
  • Kommunens iverksetting og gjennomføring av vedtak om individuell tilrettelegging
Dato:
6. september 2019 08:00 - 13. desember 2019
Sted:
Halden kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Halden kommune som barnehagemyndighet

Dokumenter