Lokalmat

Selvplukk hos Tomter Mais i Drøbak Foto: Mohri Films/VisitOsloRegion
Selvplukk hos Tomter Mais i Drøbak Foto: Mohri Films/VisitOsloRegion

Fylkesmannen er pådriver for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge.  

Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Fylkesmannen samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Lokalmat er mat- og drikkeprodukter med lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie (Matmerk 2015).

Markedet for lokalmat er voksende og markedstall viser at det omsettes lokalmat for nærmere 5 milliarder totalt i Norge. Målet fra Landbruks- og matdepartementet er 10 milliarder innen 2025. Lokalmat er et satsingsområde for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og vi ønsker å tilrettelegge for økt produksjon, distribusjon, salg og synlighet av lokale matspesialiteter fra Oslo og Viken.

Målsetninger for satsingen er:

  • Økt produksjon og produktutvikling
  • Økt omsetning av lokalmat og -drikke
  • Osloregionen og Fjell-Norge skal være kjent som to attraktive og sterke matregioner