I Oslo og Viken ble det gitt 380 tillatelser til askespredning i 2018

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette.

Fylkesmannen i Østfold ga 78 tillatelser og 48 forhåndstillatelser.

Fylkesmannen i Buskerud ga 97 tillatelser.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga 157 tillatelser.