Tilsyn med Sunnfjord kommune- Halbrend skule med tema spesialundervisning

Tilsynet går ut på å kontrollere om Sunnfjord kommune følgjer regelverket i opplæringslova med forskrifter. For å kontrollere dette undersøkjer vi skolens praksis ved Halbrend skule.

Temaet for dette tilsynet er planlegge, gjennomføre og følgje opp spesialundervisninga. Under dette temaet kontrollerer vi:

1. Planlegge spesialundervisninga, jf. opplæringslova §§ 5-1 og 5-5.
2. Gjennomføre og følgje opp spesialundervisninga, jf. opplæringslova §§ 5-1, 5-3 og 5-5.

 

Dato:
28. mai 2020 - 30. oktober 2020
Stad:
Førde - Halbrend skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Oda Eikeland Myrnes
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersonar