Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø

Tilsynet vil kontrollere om Bergen kommune følgjer regelverket i opplæringslova med forskrifter. For å kontrollere dette undersøkjer Fylkesmannen Slettebakken skule sitt system og praksis knytt til temaet skulemiljø.

Tema for tilsynet er skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Herunder vil vi undersøke skulens plikt til å følgje med og gripe inn, varsle, undersøkje og setje inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, jf. opplæringslova §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4.

Dato:
2. september 2019 - 3. desember 2019
Stad:
Slettebakken skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen

Dokument