Tilsyn med Gaular kommune - spesialundervisning

Tilsyn med spesialundervisning.

Fylkesmannen vil i dette tilsynet kontrollere kommunens arbeid med vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova §§ 5-1,5-3,5-4, barnekonvensjonen artikkel 3 og 12 og forvaltningslova §§ 2,17,11a, 23, 25 og 27.

Kommunen vil få ein rimeleg frist (inntil tre månader) til å rette opp eventuelle regelverksbrot som måtte gå fram av tilsynsrapporten.

Dato:
12. mai 2019 - 14. oktober 2019
Stad:
Bygstad skule, Sande skule og Viksdalen skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Helge Pedersen
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersonar

Dokument