Søknad om endra løyve for avfallsanlegg på Hanøytangen


Høyringsfrist 27. mars 2020 23:00

Norscrap West AS søkjer om endra løyve etter forureiningslova for avfallsanlegget på Hanøytangen i Askøy kommune. Frist for uttale er 27. mars 2020.

Søknad om endra løyve på HanøytangenVerksemda søkjer om mottak av batteri, og å inkludere arealet i tørrdokka i løyvet. Frå før har verksemda løyve til avfallsanlegg på land, sjå www.norskeutslipp.no.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. Høyringsfrist er 27. mars 2020.

Merknader til søknaden kan du leggje inn i skjemaet under, sende til fmvlpost@fylkesmannen.no, eller sende per post til Fylkesmannen i Vestland, Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Merk saka med referansenummer 2018/1178.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn. Useriøse uttaler vert ikkje vurdert.

Uttale