Søknad om løyve til avfallsanlegg i Godvik er trekt


Høyringsfrist 01. september 2019 23:00

Søknaden til Envir Jord AS om løyve etter forureiningslova til etablering av avfallsanlegg på Janaflaten 9 i Bergen kommune er trekt.

Kontaktpersonar