Revidert tillatelse for Lofterød skytebane i Færder kommune

Fylkesmannen har totalrevidert Nøtterø skytterlags tillatelse fra 1982 for virksomhet ved Lofterød skytebane i Færder kommune. Det er stilt nye krav til skytetider, støy og annen forurensning.

Nøtterø skytterlag gis ny tillatelse til skyteaktivitet på Lofterød skytebane på visse vilkår.

Skytebanen kan brukes for skyting med grovkalibret våpen mandag – fredag inntil 2 dager per uke mellom kl. 09 og 21, samt én ettermiddag per uke mellom kl. 16 og 21. Det kan brukes finkalibret våpen ved banen mandag – fredag mellom kl. 09 og 21. Banen kan også brukes inntil 7 helger per år mellom kl. 09 og 17.

For mer informasjon om tillatelse, vilkår og øvrige krav, se dokumentene i sidemenyen.