Nytt verdiskapingsprogram for nasjonale villreinområder

Miljødirektoratet med ny tilskuddsordning for verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene våre. Ordningen er særlig rettet mot reiselivet. Søknadsfristen er 1. september.

Miljødirektoratet lanserer en tilskuddsordning som skal stimulere til bred verdiskaping knyttet til villreinfjellet. Ordningen er særlig rettet mot reiselivet og er knyttet til de ti nasjonale villreinområdene våre.

Søknader om tilskudd fra programmet Villreinfjellet som verdiskaper skal fremmes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, der det også finnes en detaljert programplan og annen veiledning om ordningen.

Villreinfjellet som verdiskaper er presentert på nettsidene til Miljødirektoratet og www.villrein.no

Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei hører til blant disse 10 nasjonale villreinområdene.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er koordinerende og ansvarlig Fylkesmann for de to Setesdalområdene, og ser svært positivt på denne nyordningen. Den kan bidra til å heve villreinens status og utløse spennende prosjekter i våre fjellbygder.

Fristen for å søke er imidlertid allerede 1. september og dersom det ønskes veiledning så er Fylkesmannen naturligvis positiv til å bidra.

Lykke til!