God rypeproduksjon på Agder i år

I motsetning til fjoråret viser ferske takseringsresultater at rypeproduksjonen har vært god, men varierende i Agderfylkene i år. Rypejegerne har noe å se fram til!

De siste tre årene har det vært et tett og godt samarbeid mellom de sentrale aktørene for å bedre rypeforvaltningen i Agderfylkene. Et viktig mål har vært å bedre takseringsopplegget slik at kunnskapen om rypebestandenes tetthet og årlige produksjon skulle bli bedre.

Takseringer er foretatt i august og nå dataene er behandlet ved Høgskolen i Hedmark. På bakgrunn av resultatene har fylkeskommunene i Agderfylkene nå kommet med rapporten "Taksering av rypebestander i Agder 2016". Rapporten er omtalt på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune sammen med anbefalinger til jegerne.

De som ønsker ytterligere informasjon, bl.a. om resten av landet, anbefales å gå inn på Hønsefuglportalen http://honsefugl.nina.no/Innsyn/.

Konklusjonen er at det er stor variasjon mellom takseringsområdene, men at i alle områdene er tetthet av ryper og årets kyllingproduksjon er bedre enn i fjor. Gunstige klimaforhold i mai og juni gis hovedansvaret for dette, samtidig som overlevelsen fra i fjor til i år også synes å ha vært høy.

Jegerne bes ta hensyn til de varierende tettheter og produksjon. Men i motsetning foregående dårlige produksjonsår ser ikke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder grunn til å be rypejegerne om å vise særlig og generelt måtehold under årets rypejakt.

Skitt jakt!!

Kontaktpersonar

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune