Kartlegging av hule eiker

I løpet av november og desember gjennomfører Fylkesmannen kartlegging og tilstandsvurdering av hule eiker i flere kommuner i Agder.

Hule og grove eiker har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Det betyr at de er vurdert som spesielt viktige for naturmangfoldet og at det skal tas ekstra hensyn til slike forekomster. Utvelgelsen gjelder ikke for eiker som står i produktiv skog. Det vil derfor si at de fleste av de utvalgte eikene står i kulturlandskapet, i vegkanter og i bymiljø. Mange av disse trærne har et skjøtselsbehov, enten for å sikre de biologiske verdiene knyttet til treet eller for å ivareta sikkerheten for omgivelsene rundt. Fylkesmannen har derfor tatt initiativ til å utarbeide en tilstandsvurdering for eiker i Arendal, Grimstad, Lillesand og Mandal. I Kristiansand er det allerede laget en tilsvarende tiltaksplan. Deler av oppdraget omfatter også kartlegging av områder som er dårlig undersøkt.

Undersøkelsene gjennomføres nå i november og i desember. Biofokus er engasjert til å gjøre feltarbeidet i Grimstad, mens Faun naturforvaltning undersøker eiker i Arendal, Lillesand og Mandal.

Mulig å søke tilskudd
Resultatet fra tilstandsvurderingen vil gi oss et grunnlag for å vurdere framtidige skjøtselsbehov. Alle grunneiere har mulighet til å søke om tilskudd for å gjennomføre skjøtselstiltak på grove og hule eiker gjennom Miljødirektoratets søknadssenter. Søknadsfristen for tilskudd i 2017 er 15. januar.

Kontaktpersonar

Hule eiker

Den utvalgte naturtypen hule eiker består av eiketrær som har en omkrets på minst 200 cm, og eiketrær som er synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm.