Seminar om marin forsøpling

Fylkesmannen i Agder og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til seminar om marin forsøpling tirsdag 26. november 2019 på Scandic Grimstad. Påmeldingsfrist er 10. november. 

Det er stor aktivitet med mange tiltak og prosjekter i Agder, og formålet med seminaret er å legge til rette for økt samarbeid og gi inspirasjon til videre innsats for miljøet.

Invitasjonen går ut til lag og foreninger, kommuner, avfallsselskap og andre med virksomhet og ansvar knyttet til kystforvaltning eller avfallshåndtering. I tillegg til oppdatering rundt marin forsøpling og opprydningsprosjekter vil årets seminar også ha fokus på problematikk rundt småbåter.

Påmelding må gjøres innen 10. november via denne nettsiden: https://austagderfk.pameldingssystem.no/seminar-om-marin-forsopling

Program (endringer kan forekomme):

9.30-9.40 Velkommen Ingunn Løvdal, miljøverndirektør Fylkesmannen i Agder
9.40-10.10 Informasjon om nytt senter, roller og ny ryddeportal Senter for oljevern og marint miljø
10.10-10.25 Informasjon om forskningsprojekt Aase j. Kvanneid, NORCE
10.25-10.45 Pause
10.45-11.05 Hva gjør vi med forlatte småbåter? Rune Hvass, Arendal havnevesen
11.05-11.20 Innsamling av herreløse båter i Kragerø Wieger van Brunschot, Naturvernforbundet i Kragerø
11.20-11.50 Informasjon om sanering og innsamling av båter Ecofiber
11.50-12.20 Prosjekter med småbåthavner i Mandal Rådmund Steinsvåg, Naturvernforbundet i Mandal
12.20-13.30 Lunsj
13.30-14.30

   Status for prosjekter i Agder som har fått tilskudd i 2019: 

  • LiBir/#Extra v/Johan Jørgen Fosli
  • Risør Akvarium v/Wieger van Brunschot
  • Våre Strender v/Roger Ehnebom
  • Kystgrunneierlaget Sør v/Gerd Marie Jacobsen
  • Lister friluftsråd v/Christian Landmark
14.30-14.50 Pause
14.50-15.30

   Status for prosjekter i Agder som har fått tilskudd i 2019:

  • Green Bay v/Tord Aslaksen
  • Wayback v/Otto Pedersen
  • Klimaalliansen.no 

 

Kontaktpersonar