Invitasjon til klimasamling for kommunene i Agder

Alle kommunene i Agder er invitert til samling 23. og 24. oktober 2019 på Scandic Bystranda i Kristiansand. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Miljødirektoratet har invitert alle kommuner i Agder til klimasamling i Kristiansand i oktober. Invitasjonen har gått til ordfører og rådmann samt ledere og fagansvarlige for klima og miljø, anskaffelser, næringsutvikling, areal- og transportplan, landbruk, bygg- og eiendomsforvaltning og vann og avløp, og eventuelle andre relevante avdelinger.

Under samlingen vil kommunene få presentert eksempler på hvordan kommuner i og utenfor regionen har jobbet for å redusere utslipp av klimagasser. Grønne innkjøp, klimaledelse, klimavennlig landbruk, areal- og transportplanlegging og informasjon om støtteordninger er noen av temaene i presentasjoner, diskusjoner og workshops disse to dagene.

Som forberedelse til samlingen gjennomfører Miljødirektoratet en spørreundersøkelse der kommunene kan fortelle hva slags temaer de ønsker blir tatt opp på samlingen. 

Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning.

Det ble arrangert to tilsvarende samlinger i 2018 – i Trøndelag og for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (klikk på lenkene for mer informasjon).

 

Mer praktisk informasjon, programutkast og påmeldingsinformasjon kommer før fellesferien.