Vær smart! - vellykket kurs om klimatilpasning

Kurset VÆR SMART! - om klimatilpasning i kommunene ble avviklet 2. mai med 120 deltaker fra 25 av Agderkommunene. Du finner presentasjonene fra kurset her.

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Vi oppfordrer kommunene til å delta på kurset med representanter fra flere fagområder.

VÆR SMART!-kurset for Agderkommunene ble avholdt på Ernst Hotell, Kristiansand onsdag 2. mai. Arrangører var Fylkesmannen og fylkeskommunene i Agder.

Det var ca. 120 deltakere, og det var påmeldt deltakere fra 25 av Agders 30 kommuner. Det er vi veldig fornøyde med!

Vi håper deltakerne brukte dagen til også å knytte nye kontakter for fremtidig samarbeid innen klimatilpasningsarbeidet.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder benytter anledningen til å takke Miljødirektoratet for økonomisk bistand, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner for samarbeidet med kurset og vårt felles Planfaglige nettverk, og sist men ikke minst foredragsholderne med Steinar Taubøll fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet i spissen.

Presentasjoner fra VÆR SMART!-kurset i Kristiansand:

Åpning og innledning
v/ Yngve Årøy, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Vær smart-Åpning av kurset_Yngve Årøy

Forventede klimaendringer i Agder
v/ Irene Brox Nilsen, NVE / Norsk Klimaservicesenter http://www.tauboll.no/SmartKristiansand020518-Nilsen.pdf

Nasjonal politikk, risikovurdering og regelsystemer (alle bolker i samme fil)
v/ Steinar Taubøll, NMBU
http://www.tauboll.no/SmartKristiansand020518-Tauboll.pdf (side 1 - 77)

Flom, overvann og skred – juridisk oversikt
v/ Steinar Taubøll, NMBU
http://www.tauboll.no/SmartKristiansand020518-Tauboll.pdf (s 78 - 111)

Flom, overvann og skred - praktisk håndtering
v/ Lars Ove Gidske, NVE
http://www.tauboll.no/SmartKristiansand020518-Gidske.pdf

Overvann i byer og tettsteder – juridisk oversikt
v/ Steinar Taubøll, NMBU
http://www.tauboll.no/SmartKristiansand020518-Tauboll.pdf(s 112 - 138)

Samspill mellom plan og teknisk avdeling for å løse flomproblemer – erfaringer fra Tvedestrand 
v/ Andreas Grimsland, Tvedestrand kommune
http://www.tauboll.no/SmartKristiansand020518-Grimsland.pdf

Overvann i byer og tettsteder – praktisk håndtering
v/ Kim Paus, Asplan Viak
Vær smart-Overvann i byer og tettsteder-Kim Paus

Gjennomføringsmekanismer og samarbeidsrelasjoner i klimatilpasningsarbeidet
v/ Ellen-Birgitte Strømø, Trondheim kommune
Vær smart-Gjennomføringsmekanismer og samarbeidsrelasjoner-E B Strømø