Akutt forurensning - varsling

Ved akutt forurensning må du ringe 110 for å varsle.

Fylkemannen skal ved akutt forurensning gi miljøfaglige råd til Kystverket eller de som får delegert ansvaret for oppfølging.

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning inkluderer også oppfølging av den bedriften som er årsak til forurensningen, men bare dersom vi er forurensningsmyndighet for bedriften.

Noen ganger får vi ved akutt forurensning også delegert oppfølgingsansvaret fra Miljødirektoratet eller Kystverket.