Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og frå 2020 er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 er det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


14.12.2018

Kommunereformen 2020 på Agder

Statusgjennomgang for kommunesammenslåingene. Velkommen til møte 12. februar 2019.


23.03.2018

Hovlandsdalen overføres til Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 2019

Fylkesmannens vedtok ny kommunegrense i området i brev datert 21. mars 2018.


19.01.2018

Overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune

Høring før endelig vedtak om ny kommunegrense


30.06.2017

"Ufrivillige små" kommuner får økonomisk kompensasjon

Fire kommuner på Agder som står ufrivillig alene etter kommunereformen får nå kompensasjon. Dette er Birkenes, Evje- og Hornnes, Farsund og Vennesla, som får dekket halvparten av det de taper på omleggingen av inntektssystemet for kommune i 2017.


29.09.2016

Fylkesmannens rapport om kommunereformen oversendt KMD

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder slår fast at den frivillige prosessen ikke har løst reformbehovet på Agder. Reformarbeidet bør fortsette.


02.09.2016

Fylkesmannen foreslår 5 kommuner basert på dagens regionråd

Kommunereformens mål og kriterier betyr store kommuner som langsiktig løsning


01.07.2016

Sanner forlenger fristen

Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli


01.07.2016

Kommunereformstatus for Aust- og Vest-Agder kommunene pr. 01.07.2016

Hvem går sammen? Hvem vil, men får det ikke til? Og hvem vil ikke?


18.05.2016

Kommunereformen: Vi fraråder alenegang, spesielt for de som er små og ligger sentralt!

Kommunalministeren er positiv til at FM Buskerud har tegnet kart – også i Agder har vi gitt klare råd til kommunene.


02.11.2015

Infoskriv om kommunereformen – november 2015

I dette skrivet finner du oppdatert info om kommunereformen generelt og om arbeidet og prosessene i Aust-Agder spesielt.