Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

Regjeringen har i forskrift vedtatt å forby overnatting på fritidseiendom i en annen kommune enn der man er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Det er gjort unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset.

Regjeringen understreker at kommunene ikke har adgang til å gi dispensasjon. Regjeringen oppfordrer derfor hyttebeboere om ikke å ta kontakt med kommunen for å kreve unntak. Fylkesmannen er heller ikke gitt myndighet til å dispensere fra forskriften.

Bestemmelsen trådte i kraft 19. mars 2020, og gjelder frem til 3. april 2020. Departementet er gitt myndighet til å forlenge forskriften.

 

I høyremargen finner du lenke til forskriften og regjeringens nyhetsartikkel om forbudet.