I Oslo og Viken ble det gitt 386 tillatelser til askespredning i 2019

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse.

Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

I Oslo og Viken gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder, i marka, i sjøen og på høyfjellet. 

I 2019 ble fylkesmannsembetene i Akershus og Oslo, Østfold og Buskerud slått sammen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. I 2018 ble det innvilget 381 tillatelser til askespredning i de gamle fylkene.