Årsrapport 2019 for Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannens primærlogo (én linje).
Fylkesmannens primærlogo (én linje). (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)

Fylkesmannen i Innlandet har avgitt årsrapport og årsregnskapet er nå revidert av Riksrevisjonen.

Begge dokumenter ligger som vedlegg.