Sør-Odal

Denne flotte koppen er laget på Sør-Odal alders- og sjukehjem.
Denne flotte koppen er laget på Sør-Odal alders- og sjukehjem. (Foto: Lisbeth B. Huse)

Vi som jobber i kommunen, er privilegerte når det gjelder å ta vare på "flokken vår", sa ordfører Knut Hvithammer - å få ta vare på flokken som politiker og sammen med kompetente medarbeidere er et stort gode. Her har vi gode medarbeidere som løper fort og tenker klart, Robeklista er historie, og nå er det penger på bok.

Kommunen slår fra høsten sammen fem skoler og bygger nå nye, flotte Glommasvingen skole, et navn som forøvrig ble foreslått av to elever. Skolen blir et parktbygg i massivt tre og vil romme hele 800 elever fra 1. til 10. trinn. 

Sør-Odal er en pendlerkommune, det er stor interesse for å etablere seg i kommunen, og salget av tomter går bra. Kommunen har tilsatt en frivillighetskoordinator og åpnet en utlånssentral for å leie ut idrettsutstyr (stor suksess). Frivillighetssentralen har mange dyktige og hjelpsomme folk. De har fire dagsentertilbud, og de har styrket dagsenteret for demente, som nå er åpent hver dag. Her laget de blant annet noen flotte kopper (se bilde).

Kontaktpersoner

FAKTA OM SØR-ODAL

Kommunenavn: Sør-Odal (kommer av norrønt ó, ‘å, elv’: betyr altså elvedalen)
Landareal: 479 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 7.884
Ordfører 2019: Knut Hvithammer (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I SØR-ODAL

Sted: Sør-Odal alders- og sjukehjem

Tema:

  • Barn og unge
  • Folkehelse