Sel

Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn, tok med fylkesmann Knut Storberget og hans folk, samt egen stab, på
Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn, tok med fylkesmann Knut Storberget og hans folk, samt egen stab, på "byvanding" i Otta. Her ved Pillarguristatuen ved jernbanen - et område ordføreren kunne ønske ble utviklet bedre. (Foto: Ivar Ødegaard)

Sels kommunehistorie er allsidig. Sel var først resultatet av en fisjon i 1908 – da ble Sel, Heidal og Vågå delt. Nåværende Sel er resultatet av en fusjon mellom Sel og Heidal. Dette var ett av poengene ordfører Dag Erik Pryhn tok opp for å forklare det spesielle med Sel – og med Otta. For Otta var endestasjon på Dovrebanen fra 1896 til 1913. Det skapte en kultur preget av innflytting (stedet hadde Narvesenkiosk, må vite!) og industrialisering og skilte seg ut fra det tradisjonelle bondesamfunnet.

Kleber og skifer er historisk (og fortsatt) viktige for selværer. Skiferarbeideren var den første industriarbeideren i Gudbrandsdalen på 1800-tallet. Sel hadde kobberverk fra 1600-tallet, med kobberutvinning som endte som tak i København. -Det har nok vært «noen spenninger» i Nord-Gudbrandsdal ved at Otta skilte seg ut som noe annet enn det tradisjonelle bondesamfunnet, forklarer ordføreren. Nå ser Otta framover med tre viktige grep for å utvikle byen:

 • Lokalmedisinsk senter ble åpnet i 2010. Nå blir det mer og mer av psykisk helse i senteret. Dialysesenteret ble reetablert i 2017 til stor lettelse for de for tida seks dialysepasientene.
 • Otta beredskapssenter. Der har kommunen systematisk samlet blålysetater og andre beredskapsorganisasjoner i ett bygg.
 • Otta kulturhus åpnet i 2010. Bygget kom til etter at fylkeskommunen inviterte til å finne synergieffekter av at de skulle bygge skole.

Kontaktpersoner

FAKTA OM SEL

Kommunenavn: Sel (kommer av norrønt sil, stilleflytende vann i elv eller bekk)
Landareal: 888 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 5.872
Ordfører 2019: Dag Erik Pryhn (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I SEL

Sted: Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og Aktivitetshuset

Tema:

 • Lokalmedisinsk senter
 • Beredskap
 • Aktivitetshuset

PYSJE MÆ ALT

Pysje mæ alt var en kulinarisk nyvinning utviklet på Otta på midten av femtitallet.

Pysje mæ alt var en kulinarisk nyvinning utviklet på Otta på midten av femtitallet. (Foto: Knut Storberget)

Oppskrifta var enkel nok: 

 • Pølsebrød
 • Pølse (grill eller wiener)
 • Sennep
 • Ketsjup
 • Potetstappe
 • Rå eller stekt løk
 • Lompe på toppen

Og hadde du ikke råd til "pysje med alt", kunne du kjøpe "pysje med alt uten pysje".