Lillehammer

Lillehammerordfører Espen Granberg Johnsen ønsket velkommen til fylkesmann Knut Storberget og hans medarbeidere, politikerkolleger og administrativ ledelse i byen – for åpen dør.
Lillehammerordfører Espen Granberg Johnsen ønsket velkommen til fylkesmann Knut Storberget og hans medarbeidere, politikerkolleger og administrativ ledelse i byen – for åpen dør. (Foto: Ivar Ødegaard)

På dagen for Fylkesmannens besøk var det 25 år og én dag siden OL-ilden ble tent i Lillehammer – starten på en idrettsfest og kulturfest. Ilden har sluknet, men byen har fått sitt eget «kulturkvartal» med kino, kunstmuseum, bibliotek – og diverse kommunale møteplasser og kontorer.

Her, i det som gamle lillehamringer vil huske som Meieribygningen, holder miljøbehandlingsteamet hus.

«Miljøbehandlingsteam» er et langt navn – men i korthet er det en gjeng på ni som skal gi folk med demens et bedre liv – og gjerne også utsette behovet for en institusjonsplass. I meierilokalene står døra åpen for å gi et kulturtilbud til alle, men dette er også et sted for satsing for innbyggere som strever med ensomhet, kognitiv svikt eller demenssykdom. Dette var det kommunen ville dele med Fylkesmannen. Så får 25-årsjubileum for OL vente noen dager til.

Kontaktpersoner

FAKTA OM LILLEHAMMER

Kommunenavn: Lillehammer (kommer av gårdsnavnet Hamarinn litli el. Litli Hamarr)
Landareal: 451 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 27.938
Ordfører 2019: Espen Johnsen (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I LILLEHAMMER

Sted: Miljøbehandlingsteamets lokaler i Meierigården

Tema:

  • Innovasjon i pleie og omsorg
  • Tillitsbasert ledelse og styring
  • Ungdomsrådet