Gran

Ordføreren selv var
Ordføreren selv var "reiseleder" da fylkesmannen & co fikk se store deler av Gran. (Foto: Erik Haugen)

Gran er den største av Hadelandskommunene og ligger i «ytrefileeten» av Oslo. Dette er faktisk den mest spredtbygde kommunen i Oppland, noe som betyr at de fleste innbyggerne i denne kommunen bor utenfor de tre tettstedene i kommunen; Gran, Jaren og Brandbu. Ordfører Willy Westhagen opererte som reiseleder da han viste frem kommunen sin for fylkesmannen og noen av hans medarbeidere.

Brandbu er det tredje største senteret for handel og næring i Oppland etter Lillehammer og Gjøvik. Mohagen sør, med sine 32 selskaper, 680 ansatte og 1 milliard i omsetning, er det største industriområdet i kommunen. Kommunen satser også på turisme, og på Lygna er det regulert for 1000 hytter. Her ligger også Lygna skisenter, som var arena for NM i 2017 og skal være arrangør igjen nå i 2019. Anlegget driftes stort sett på dugnad!

FAKTA OM GRAN

Kommunenavn: Gran (kommer av norrønt Grǫn, tresorten ‘gran’, også gårdsnavn)
Landareal: 657 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 13.770
Ordfører 2019: Willy Westhagen (Gran bygdeliste)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I GRAN

Sted: Gran rådhus (Jaren)

Tema:

  • Samhandling fylkesmannsembete/kommune
  • Rundtur via HAPRO Electronics, HVGS og Granvollen