Dere er gode på samfunnsbygging

Fylkesråd Thomas Breen og fylkesmann Knut Storberget i samtale med Breen junior.Foto: Erik Haugen
Fylkesråd Thomas Breen og fylkesmann Knut Storberget i samtale med Breen junior.Foto: Erik Haugen (Foto: Erik Haugen)

Det er på sin plass å gratulere Hedmark fylkeskommune med gode resultater innen samfunnsbygging. Framgangen i den videregående skolen kommer ikke av seg selv, fastslo fylkesmann Knut Storberget da han møtte politisk og administrativ ledelse.

Også innen næringsutvikling har dere vært skikkelig frampå, og jeg håper dere tar med dere dette drivet inn i den nye fylkeskommunen.

Fylkesmannen er mer enn bare innsigelser, sa Knut Storberget i sin innledning og understreket med det at fylkesmannen også er opptatt av samfunnsutvikling.

Vi hører oftere om og fra fylkeskommunen. På sin plass med et ungt innslag på møtet med folka i Hedmark fylkeskommune. Fylkesråd Thomas Breen lot derfor junior inspirere flere av oss.

Videregående opplæring

Hedmark har 14 videregående skoler, 6302 elever og 1055 lærere inneværende skoleår. I 2011 fullførte og bestod 78 % skoleåret de var inne i. Dette har steget til 87 % i skoleåret 2017/2018. Investering i skole er den beste investeringen en kommune eller fylkeskommune kan gjøre, sa fylkesopplæringssjef Tore Gregersen. Han viste til at hvis en ungdom dropper ut av skolen og blir gående på trygd hele livet, koster dette samfunnet 12-13 millioner kroner.

Klyngeutvikling for det grønne skiftet og bredbåndsatsing

"Fått kål på prosjektmakeriet" sa fylkesråd Thomas Breen på spørsmål fra Knut Storberget om det viktigste kriteriet for å lykkes med næringssatsinga. Vi har vridd arbeidet over til mer helhet og større satsinger og blitt en mer aktiv eier i Innovasjon Norge, og vi stiller krav til gründerkulturen. Vi har god dialog med styret og administrasjonen på nasjonalt og regionalt nivå.

Sykkelsatsinga i Trysil og næringsetableringene i Kongsvingerregionen er eksempler på at vi lykkes.

En viktig forutsetning for å lykkes med næringsutviklingsarbeidet er at vi har et godt utbygd fibernett. Antallet husstander som nå har mulighet for tilkobling, har i løpet av tre år økt fra 42 til 80 %.

Kontaktpersoner

FAKTA OM HEDMARK

Kommunenavn: Hedmark (norrønt Heiðmǫrk, etter folkenavnet hei(ð)nir, av heið, ‘hei, ubygd land’, og mǫrk, ‘mark, skog’)
Landareal: 27.397 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 196.966
Ordfører 2019: Arnfinn Nergård (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I HEDMARK

Sted: Fylkeshuset i Hamar, møterom Femunden

Tema:

  • Det grønne skiftet
  • Infrastruktur for utvikling
  • Norges beste videregående skole