Dagny Herlofsons legat må utsette behandling av søknadene

Nytt møte berammes til slutten av april.

Fylkesmannen inviterte 13.januar til å søke om midler fra Dagny Herlofsens legat for personer med fysiske handicap bosatt i tidligere Aust-Agder. Fristen var 27.februar. På grunn av den oppståtte situasjonen med Korona, er vi dessverre nødt til å utsette styrebehandling av søknadene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Laila Røinås, telefon 37017500.

Vi beklager dette.

 

Kontaktpersoner