Lenker

Du finner en samlet oversikt over nyttige lenker til regelverk og sider med relevant  informasjon om laks og sjøaure på denne siden.

Du finner også lenke for å registrere sjølaksefiske og observasjoner av ulovlige garn, og lenke til Miljødirektoratets søknadsenter for tilskuddsordningene. 

Lover og regler

Mer informasjon

Tilskuddsordninger

Miljøstatus i Norge

Oppsyn

Organisasjoner og lag

Lakseelvene på Sørlandet (utenom Sireåna)