Stor interesse for trebruk i Agder

Fjøset til Terje Birkeland på Evje er bygd i slepplaft.
Fjøset til Terje Birkeland på Evje er bygd i slepplaft. (Foto: Reidar Tveiten / Fylkesmannen i Agder)

Mange ville lære om trefjøs og trebygg på seminara Tre i Setesdal og Landbruksbygg i tre.

Tre i Setesdal

Tre i Setesdal hadde som mål å løfte frem mulighetene som ligger i trebyggeri og økt satsing på lokal treindustri. Med et fem hundre år gammelt lafta stabbur i ene enden og mer enn hundre personer i den andre enden av verkstedhallen til Setesdalsmuseet var rammene for seminaret spektakulære. Rett bruk av rett tre fikk demonstrert sin fortreffelige holdbarhet.

Tredriver Kristin Vedum snakket til en stor forsamling i verkstedet til Setesdalsmuseet på seminaret Tre i Setesdal den 15. januar.

I løpet av seminaret fikk deltagerne mulighet til å høre Venke Mo, plansjef i Kristiansand kommune, fortelle om de mulighetene og rammene en kommune har for å øke andelen trebyggeri. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bekreftet at det er hjemmel i Plan- og bygningsloven for reguleringsbestemmelser som stiller krav om bruk av tre i byggverk. Dette ble trukket frem som et viktig virkemiddel for kommuner som ønsker å bygge mer i tre.

Videre fortalte arkitekt Jørgen Tycho om hvilke muligheter som ligger i bruk av tre til byggeri, blant annet hvor godt egnet tre er med tanke på å minimere ressursbruken og avfallsmengden. Deltagerne fikk også høre fra lokal treindustri, entreprenører og ordfører i Hjartdal, Bengt Halvard Odden. Sistnevnte fortalte om nye Sauland skole, en skole bygd i krysslimt tre.

Seminaret markerte avslutningen for prosjektet Tre i Setesdal.

Landbruksbygg i tre

Fagdagen Landbruksbygg i tre ble arrangert på Evje, og interessen for temaet var stor. Mer enn 120 deltakere var med på dagen, og på grunn av antallsbegrensinger måtte titalls interesserte stå på venteliste. Det er generelt stor interesse for å bygge driftsbygning i tre. I tillegg har muligheten for økt tilskudd fra Innovasjon Norge bidratt til at temaet er spesielt aktuelt.

Deltakerne fikk høre erfaringer fra bønder som har tatt i bruk fjøs bygd i tre. Basert på det produsenter med både sau, melkeku og ammeku sa, er det ingen grunn til å tvile på at bygg i tre er gode for både folk og fe. Behagelig inneklima, god luft, lite støv, god dyrevelferd og estetikk var blant momentene bøndene selv trakk frem. Leverandører av trebygg fikk vist frem mulige løsninger og hva de kan tilby bønder som vurderer å bygge ny driftsbygning.

En av de som fikk flest spørsmål denne dagen var Roar Flatland fra Innovasjon Norge. Mange lurte på hva som skulle til for å utløse maksimal tilskuddssats. Gjennom eksempler fikk han forklart at dette vil variere fra prosjekt til prosjekt, men tre må være hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner for å utløse tilskudd. Alle som deltok på fagdagen fikk også mulighet til å besøke det nye fjøset til Terje Birkeland på Evje. Birkeland driver med ammeku og har bygd nytt fjøs i slepplaft på 1800 m².

Befaring i det nye fjøset til Terje Birkeland var en del av seminaret Landbruksbygg i tre den 21. januar.