Roller/tilganger for UBAS-brukere ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner

Har du spørsmål om hva som skjer med UBAS-tilganger i forbindelse med sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner?

Da ber vi om at du leser vedlegget på denne siden. Her gir Utdanningsdirektoratet informasjon og veiledning om hvordan dette skal håndteres.