Kommunene får en milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Staten utbetaler en milliard kroner i økt rammetilskudd til kommunene for å kompensere inntektsbortfallet som følge av stengingen under utbruddet av koronaviruset.

I pressemelding fra regjeringen 4. mai 2020 går det fram at regjeringen vil kompensere kommunene for inntektsbortfallet ved å øke rammetilskuddet. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier at «kompensasjonen for tapt foreldrebetaling vil gi barnehagene og skolefritidsordningene stabile økonomiske rammevilkår. Slik unngår vi permitteringer». Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

.

Etter § 4 i «Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19» (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-491) har kommunene en plikt til å kompensere private barnehager for tapt foreldrebetaling.

Mer informasjon om kompensasjonsordningen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/kompensasjon-til-private-barnehager-for-refundert-foreldrebetaling-til-barnehager/

 

I pressemeldingen går det fram hvor mye midlene utgjør for hver av kommunene i Agder fylke. Følg lenken på høyre side for å lese pressemeldingen.