Oppfølging av barn og ungdom med økt risiko for omsorgssvikt

Barnehagen og skolen må være ekstra oppmerksomme  på  hvilke barn og ungdom som kan være i en ekstra sårbar situasjon når barnehage og skole er stengt.

 Det er en bekymring for at ansvar for barn hele døgnet i noen familier vil øke faren for omsorgssvikt. Skoleledelse og styrer må derfor ha ekstra fokus på hvem de sårbare barna er og vurdere å gi tilbud om å være på skolen og i barnehagen.